FORELÆSNINGER
Herunder kan du finde links til forelæsninger af Peter, samt elever fra Healerskolen. Introduktion til et nyt tiltag på Healerskolen i Sønderjylland. Peter L. Simonsen introducere os til en ny form for forelæsninger.

SHAMBALLA
Alice A. Bailey fortæller, at Shamballa er en ekstra-dimensional eller åndelig virkelighed på det æteriske plan, et åndeligt center, hvor den indre verdensstyrelse under ledelse af Sanat Kumara – Planetlogos’ personlighedsaspekt – opholder sig. Shamballa er udtryk for Planetlogos’ viljesaspekt, og i åndsvidenskaben kaldes det ”stedet hvor Guds vilje er kendt”. Hierarkiet eller Det Store Hvide Broderskab repræsenterer planetens hjertecenter, men Hierarkiet er ikke identisk med Shamballa. Shamballa er et højere center, der fungerer som planetens hovedcenter. Shamballa siges at ligge et sted i Gobi-ørkenen. Shamballa eksisterer ikke i tæt fysisk stof, men findes på det højere æteriske plan over Gobi-ørkenen. Shamballa er det sted, hvor den guddommelige vilje er fokuseret, og hvorfra den guddommelige hensigt styres. Det kommer bl.a. til udtryk i racernes og nationernes skæbne og fremskridt. Det samme gælder religiøse bevægelser, civilisationers opståen og forsvinden, kulturelle udfoldelser og åndelige idéer. Der er tre store åndelige centre på Jorden: Shamballa (hovedcenter), Hierarkiet (hjertecentret) og menneskeheden (halscentret).

FORELÆSNINGER OM SHAMBALLA
Herunder kan du følge fire forelæsninger om Shamballa. Klik på billederne i højresiden herunder for at starte de enkelte lektioner.

 

SHAMBALLA LEKTION 1, INTRODUKTION
Begrebet og navnet Shamballa stammer fra buddhismen, men er også nævnt i ældre hinduistiske skrifter. Det kan oversættes til: Lyksalighedens land/et roligt og fredfyldt sted. Shambhala visionen, som den kendes i dag, er en flere tusinde år gammel inspireret visdom. Det er en grundlæggende visdom, der handler om; at leve en god og meningsfuld tilværelse, som også kommer andre væsner til gavn. Det er menneskets rigdom. Healer, Henrik Pedersen fra Healerskolen i Sønderjylland læser op fra Shamballa tekst. Klik på billedet, til højre for denne tekst, for at starte forelæsningen.

SHAMBALLA LEKTION 2
H. P. Blavatsky bruger bl.a. ordet Shambhala, men vægter ikke dette begreb særligt højt. Til gengæld vægter Alice A. Bailey begrebet Shamballa højt. Hun fortæller at Shamballa er åndelig virkelighed i jodens æteriske plan. Et center hvorfra Sanat Kumara arbejder. Videre skriver hun: Det er et åndeligt kraftcenter på det æteriske plan, der findes over Gobi-ørknen. Herfra fordeler Sanat Kumara og hans hjælpere deres energi – stråle et. Sanat Kumara kaldes også Verden Herre. Healer, Henrik Pedersen læser op fra Shamballa tekst. Klik på billedet, til højre for denne tekst, for at starte forelæsningen.

SHAMBALLA LEKTION 3
Om Shamballas tilblivelse fortæller Alice A. Bailey at det for ca. sytten millioner år siden blev besluttet, at organisation og et hovedkvarter for mysterierne skulle oprettes på det tætte fysiske plan, og at en gruppe af adepter og chohaner skulle fungere i tætte fysiske legemer og således møde den hurtigt opvågnende menneskeheds behov. Shamballa blev derfor til som en ekstra-dimensional eller åndelig virkelighed på det æteriske plan. Henrik Pedersen fra Healerskolen i Sønderjylland læser op fra Shamballa tekst. Klik på billedet, til højre for denne tekst, for at starte forelæsningen.

SHAMBALLA LEKTION 4, AFSLUTNING
Shamballa, hvor de (Sanat Kumara og hans hjælpere) bor, findes i fysisk stof ligesom kumaraerne, men det er stof fra det fysiske plans højere æteriske underplaner, og først når mennesket har udviklet æterisk syn, vil mysteriet hinsides Himalaya bjergene blive åbenbaret. Den mest tydelige og magtfulde stråle i verden i dag er den første stråle for vilje eller magt. Det er den kraft, der strømmer ind i verden fra det vigtigste verdenscenter Shamballa. Henrik Pedersen fra Healerskolen i Sønderjylland læser op fra Shamballa tekst. Klik på billedet, til højre for denne tekst, for at starte forelæsningen.

https://www.youtube.com/watch?v=HRWuHmUoNYQ&feature=youtu.be

MORGENMEDITATION
Hver morgen kl. 06.00-06.21 har du mulighed for at følge mine on-line live morgenmeditationer, som hver dag har fokus på et særligt forelæsende emne eller tema. Se mere i topmenuen under MEDITATIONER.