HEALERSKOLEN
På Healerskolen i Sønderjylland kan du blive uddannet til ”Den nye tids healer”. På uddannelsen er der 21 fortløbende undervisningstrin. Du bliver en del af et stærkt fællesskab, og du får mulighed for at arbejde med din egen åndelige-, sjælelige- og personlige udvikling samtidig med, at du lærer at heale andre. Uddannelsens mål er bevidsthedsudvikling. Din uddannelse giver dig mulighed for at arbejde som healer, underviser, terapeut, meditationslærer, coach eller konsulent i dit erhverv. Jeg startede Healerskolen i Sønderjylland i 1994. Der er løbende opstart, så du er velkommen til at kontakte mig for optagelse på uddannelsen.

HEALERSKOLENS FORMÅL
At eleven i takt med sin egen udvikling på det personlige plan også øger sin vækst bevidsthedsmæssigt. På denne måde vil eleven komme i en større kontakt med sin sjæl og bliver derigennem i stand til at overføre åndelig energi. Skolen arbejder ud fra de esoteriske love om healing, som vil blive en af den nye tids videnskaber. Denne videnskab vil engang blive fuldt ud anerkendt, når vi som healere på en korrekt måde kan følge disse regler og love, der er en betingelse for sand healing. At eleven lærer om menneskets konstitution, om karmaloven, dødsprocessen, om energier og stråleindflydelser. At eleven får kendskab til sygdom som forudsætter helbredelse. At vi lærer at forstå vor sande natur og lærer at leve i harmoni med de naturlige love, så glæde, sundhed og tilfredsstillende forhold til vore medmennesker, til energi og entusiasme indgår som en naturlig del af vores liv og hverdag.

HEALER UDDANNELSEN
Her har du mulighed for at se det nye program for mit næste uddannelsestrin "Trin 1: Healeruddannelse."
Hver lektion på uddannelsen vil indeholde meditation samt healende arbejde. Den esoteriske lære er et stort og vanskeligt fagområde. Der findes mange delemner den studerende må tilegne sig for at forstå helheden. Store dele af vores undervisning udspringer fra den tibetanske mester Djwhal Khul som siger: ”Enhver elev må udvikle sig igennem egne personlige erfaringer”. Undervisningen tager sigte på, at den enkelte lærer – studerer og omsætter sine teorier i praksis. At gennemgå en forvandling har noget med et `must´fra ens indre et gøre, og sammen med:
1. Studiet, må du som elev finde to andre vigtige virkefelter nødvendige.
2. At gøre dit liv meditativt.
3. At finde et tjenesteområde.
At dette - fortælles vi - vil give os mange problemer, vi vil stå mellem 2 verdener, men også vide, at forvandlingen tager mange år af vores liv og sandsynligvis også mange liv. Vi kan ikke give dig al den viden, du har brug for, men tilstræbe ved mange faglige informationer og esoteriske udviklingsmetoder at give dig et bredt grundlag for selvstudie, hvorigennem du selv kan realisere de psykologiske mekanismer i det tempo, der er dit.